Zabudli ste svoje prihlasovacie údaje?

Vytvoriť účet

Zásady ochrany osobných údajov

 

Informácie k spracovaniu osobných dát

VIMA Trade s.r.o., Pstruhová 138/20,010 01 Žilina - Mojšova Lúčka IČO: 47168111, DIČ: 2023778999 , IČ DPH: SK2023778999 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018. Máte nárok požiadat o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, ci výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositelnost údajov a nebyt predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.  V prípade akýchkolvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátit písomne na adrese sídla spolocnosti.

 

Zabezpecenie vašich osobných dát

VIMA Trade s.r.o. dbá na bezpecnost osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizacné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatocne chránili s ohladom na závažnost ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu dalším subjektom na dalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

 

Právo na informácie

Vaším právom je požiadat VIMA Trade s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký úcel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predlžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme vcas informovat. Ak budete požadovat oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovat overit, že ste skutocne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uvedte dostatocnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadat si doplnujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnut požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné ci sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli tažko získatelné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

 

Právo na prenositeľnost údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byt tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.   Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

 

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07  Bratislava 27
Slovenská republika

 

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

 

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

 

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail info@truscada.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:

VIMA Trade s.r.o.

Pstruhová 138/20,

010 01 Mojšova Lúčka

 

Doručovacia adresa:
Kamenná cesta 3 OC IDEA
01001 Žilina

 

 

Webové stránky – súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

  • Vaša Adresa IP
  • Otváraná stránka nášho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

 

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ako cookie sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať.

 

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

 

Zasielanie noviniek na e-mail

V prípade, že máte záujem od VIMA Trade s.r.o. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takým využívaním vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. VIMA Trade s.r.o. neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od VIMA Trade s.r.o. nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

 

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako VIMA Trade s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

 

Kategória: Objednávka

 

Tovar

 

Objednávka z e-shopu

 

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie

 

Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), Dátum narodenia (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovania Objednania tovaru
Doba spracovania Do odvolania súhlasu
Sprostredkovatelia IT Spoločnosť
Príjemcovia Zmluvný prepravca, Server

 

Kategória: E-shop

 

Odber noviniek

Prihlásení k odberu noviniek

 

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie

 

Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovania Ochrana
Doba spracovania Do odvolania súhlasu
Sprostredkovatelia IT Spoločnosť

 

Právny základ Súhlas
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj)
Účel spracovania Zasielanie noviniek emailom z webu www.truscada.sk
Doba spracovania do odvolania súhlasu

 

Kategória: Novinky

 

Newsletter

 

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie

 

Právny základ Súhlas
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj)
Účel spracovania Zasielanie noviniek emailom z webu www.truscada.sk
Doba spracovania do odvolania súhlasu

 

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dna piatok, 25. mája, 2018.

TOP